Welkom

Heilige Filippus Neri

Wie

Waar

Nieuws

Gebed Wonder

Contact
 
Noveen voor een wonder + Heiligverklaring

We bidden negen dagen om een wonder voor een bepaald iets op voorspraak van de Zalige John
Henri Newman. Er is nog een wonder nodig voor de heiligverklaring van Newman.

Voor de Zaligverklaring op 19 september 2010 in
Birmingham was er ook een wonder nodig. Dit wonder
is gebeurd op 15 augustus 2001 in Marshfield, Boston
(USA). Een rechter en gehuwd diaken, Jack Sullivan,
werd onverklaarbaar genezen van een ernstige
aandoening aan de ruggengraat. Het wonder vond
plaats op het feest van Maria Tenhemelopneming
(15 aug.) toen Jack had gebeden voor genezing op
voorspraak van John Henri Newman. Hij had Newman
leren kennen na een uitzending op de Katholieke
zender EWTN.

Eerste dag van de noveen:
De wereld van geloof - Christendom is Jezus Christus

Overweging
Dit betekent om een van Christus’ kleinen te zijn, om bezield te zijn met Zijn aanwezigheid in ons leven, onze kracht, onze hoop, onze kroon; om op wonderlijke wijze Zijn ledematen te worden, de werktuigen, of zichtbare vorm, of het Sacramentele teken van de Ene Onzichtbare Altijd-aanwezige Zoon van God. Dit betekent op mystieke wijze in ieder van ons al de daden van Zijn aardse bestaan te herdoorleven: Zijn geboorte, wijding, vasten, beproeving, conflicten, overwinningen, lijden, doodsangst, passie, dood, Verrijzenis en Hemelvaart. Hij, alles in allen, wij, met zo weinig kracht in onszelf, zo weinig volmaaktheid of verdiensten als het water in het Doopsel, of het brood en de wijn in de H. Communie; en toch sterk in de Heer en in de kracht van Zijn Almacht.

Onze Vader… Weesgegroet… Eer aan de Vader…

Slotgebed
Eeuwige Vader, u leidde John Henry Newman om het vriendelijk licht van de waarheid te volgen en hij beantwoordde Uw Hemelse roepstem tot elke prijs. Als schrijver, predikant, raadsman en opvoeder, als herder, Oratoriaan en dienaar van de armen, werkte hij om Uw Koninkrijk op te bouwen. Verleen dat door Uw plaatsbekleder op aarde, Paus…, wij de woorden mogen horen: “Goed gedaan, gij goede en trouwe dienaar (J.H. Newman). Kom binnen in het gezelschap van de gecanoniseerde Heiligen.”
Wil de kracht van de voorspraak van Uw dienaar (Johan Henri Newman) tonen door buitengewone gebedsverhoringen voor de gelovigen in heel de wereld. We bidden in het bijzonder voor onze intentie (…), in zijn naam en de naam van Jezus Christus, uw Zoon onze Heer die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Tweede dag van de noveen:
De onbegrijpelijke God die duidelijk geworden is in Jezus Christus

Als we God alleen belijden als Almachtig, hebben we maar een halve kennis over Hem vergaard. Zijn Almacht is van zulk een aard, dat Hij zich tegelijkertijd kan onderdompelen in zwakheid en de gevangene worden van Zijn eigen schepselen. Hij heeft, als ik zo mag zeggen, de onbegrijpelijk macht om Zichzelf zelfs zwak te maken. We moeten Hem kennen bij zijn Namen, Emmanuel (God-met-ons) en Jezus, om Hem volmaakt te kennen.

Onze Vader… Weesgegroet… Eer aan de Vader…

Slotgebed
Eeuwige Vader, u leidde John Henry Newman om het vriendelijk licht van de waarheid te volgen en hij beantwoordde Uw Hemelse roepstem tot elke prijs. Als schrijver, predikant, raadsman en opvoeder, als herder, Oratoriaan en dienaar van de armen, werkte hij om Uw Koninkrijk op te bouwen. Verleen dat door Uw plaatsbekleder op aarde, Paus…, wij de woorden mogen horen: “Goed gedaan, gij goede en trouwe dienaar (J.H. Newman). Kom binnen in het gezelschap van de gecanoniseerde Heiligen.”
Wil de kracht van de voorspraak van Uw dienaar (Johan Henri Newman) tonen door buitengewone gebedsverhoringen voor de gelovigen in heel de wereld. We bidden in het bijzonder voor onze intentie (…), in zijn naam en de naam van Jezus Christus, uw Zoon onze Heer die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Derde dag van de  noveen:
God, onze enige Gids

Overweging
Ik geloof, o mijn Redder, dat Gij precies weet wat het beste voor mij is. Ik geloof dat Gij meer van mij houdt dat ik van mijzelf houdt. Dat Gij alwijs zijt in uw Voorzienigheid en almachtig in uw bescherming. Ik ben net zo onwetend als Petrus was, wat betreft datgene wat er gaat gebeuren in de tijd die voor me ligt. Maar ik leg me volledig neer bij mijn onwetendheid en ik dank U met heel mijn hart dat Gij mij los hebt gemaakt van het zorgen voor mijzelf, en mij in plaats van een zware last op mij te leggen, hebt gevraagd om mij geheel in Uw handen te leggen. Ik kan niets beter vragen dat dit: om Uw zorg te zijn en niet mijn eigen zorg.

Onze Vader… Weesgegroet… Eer aan de Vader…

Slotgebed
Eeuwige Vader, u leidde John Henry Newman om het vriendelijk licht van de waarheid te volgen en hij beantwoordde Uw Hemelse roepstem tot elke prijs. Als schrijver, predikant, raadsman en opvoeder, als herder, Oratoriaan en dienaar van de armen, werkte hij om Uw Koninkrijk op te bouwen. Verleen dat door Uw plaatsbekleder op aarde, Paus…, wij de woorden mogen horen: “Goed gedaan, gij goede en trouwe dienaar (J.H. Newman). Kom binnen in het gezelschap van de gecanoniseerde Heiligen.”
Wil de kracht van de voorspraak van Uw dienaar (Johan Henri Newman) tonen door buitengewone gebedsverhoringen voor de gelovigen in heel de wereld. We bidden in het bijzonder voor onze intentie (…), in zijn naam en de naam van Jezus Christus, uw Zoon onze Heer die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dag 4 van de noveen:
De Christen: een mens die verliefd is op God, die naar Hem verlangt

Overweging
We moeten niet alleen geloof in Hem hebben, maar we moeten wachten op Hem; niet alleen hopen, maar uitkijken naar Hem; niet alleen Hem beminnen, maar naar Hem verlangen; niet alleen Hem gehoorzamen, maar echt uitzien, ijverig opkijken naar onze Beloning. Dat is Hijzelf.

Onze Vader… Weesgegroet… Eer aan de Vader…

Slotgebed
Eeuwige Vader, u leidde John Henry Newman om het vriendelijk licht van de waarheid te volgen en hij beantwoordde Uw Hemelse roepstem tot elke prijs. Als schrijver, predikant, raadsman en opvoeder, als herder, Oratoriaan en dienaar van de armen, werkte hij om Uw Koninkrijk op te bouwen. Verleen dat door Uw plaatsbekleder op aarde, Paus…, wij de woorden mogen horen: “Goed gedaan, gij goede en trouwe dienaar (J.H. Newman). Kom binnen in het gezelschap van de gecanoniseerde Heiligen.”
Wil de kracht van de voorspraak van Uw dienaar (Johan Henri Newman) tonen door buitengewone gebedsverhoringen voor de gelovigen in heel de wereld. We bidden in het bijzonder voor onze intentie (…), in zijn naam en de naam van Jezus Christus, uw Zoon onze Heer die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dag 5 van de noveen:
God alleen

Overweging
Een maagdelijke ziel hebben wil zeggen: op aarde niets liefhebben zoals God, of alleen om zijn Wil. De ziel is maagdelijk die altijd kijkt naar de Geliefde die in de Hemel is en die Hem herkent in al datgene wat op aarde lieflijk is. Dierbare aardse vrienden worden innig bemind, maar op de gepaste wijze, alsof ze Zijn geschenken en Zijn vertegenwoordigers waren. Jezus liefhebbend met een soevereine genegenheid, bereid alles te verliezen om Hem te houden.

Onze Vader… Weesgegroet… Eer aan de Vader…

Slotgebed
Eeuwige Vader, u leidde John Henry Newman om het vriendelijk licht van de waarheid te volgen en hij beantwoordde Uw Hemelse roepstem tot elke prijs. Als schrijver, predikant, raadsman en opvoeder, als herder, Oratoriaan en dienaar van de armen, werkte hij om Uw Koninkrijk op te bouwen. Verleen dat door Uw plaatsbekleder op aarde, Paus…, wij de woorden mogen horen: “Goed gedaan, gij goede en trouwe dienaar (J.H. Newman). Kom binnen in het gezelschap van de gecanoniseerde Heiligen.”
Wil de kracht van de voorspraak van Uw dienaar (Johan Henri Newman) tonen door buitengewone gebedsverhoringen voor de gelovigen in heel de wereld. We bidden in het bijzonder voor onze intentie (…), in zijn naam en de naam van Jezus Christus, uw Zoon onze Heer die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dag 6 van de noveen:
De Christen: actief en contemplatief

Overweging
Zolang we nog op aarde zijn en we onze plichten hebben in deze wereld, laten we niet vergeten dat onze liefde wel stil moet zijn, maar ons geloof krachtig en levendig. Laten we nooit vergeten dat zoals, verhoudingsgewijs, onze liefde geworteld en gegrond is in de komende Wereld, ons geloof moet uitbreken als een vruchtbare boom in deze wereld. Hoe kalmer ons hart is, des te actiever onze levens zijn. Hoe rustiger we zijn, des te drukker we het hebben; hoe meer gelaten, des te ijveriger; hoe onverstoorbaarder, des te vuriger.

Onze Vader… Weesgegroet… Eer aan de Vader…

Slotgebed
Eeuwige Vader, u leidde John Henry Newman om het vriendelijk licht van de waarheid te volgen en hij beantwoordde Uw Hemelse roepstem tot elke prijs. Als schrijver, predikant, raadsman en opvoeder, als herder, Oratoriaan en dienaar van de armen, werkte hij om Uw Koninkrijk op te bouwen. Verleen dat door Uw plaatsbekleder op aarde, Paus…, wij de woorden mogen horen: “Goed gedaan, gij goede en trouwe dienaar (J.H. Newman). Kom binnen in het gezelschap van de gecanoniseerde Heiligen.”
Wil de kracht van de voorspraak van Uw dienaar (Johan Henri Newman) tonen door buitengewone gebedsverhoringen voor de gelovigen in heel de wereld. We bidden in het bijzonder voor onze intentie (…), in zijn naam en de naam van Jezus Christus, uw Zoon onze Heer die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dag 7 van de noveen:
In Christus wordt de versplinterde wereld herenigd en vernieuwd

Overweging
Christus kwam… om alle elementen van het goede, die verspreid zijn over de hele wereld, tot eenheid te brengen, om ze tot Zijn elementen te maken. Om ze te hervormen en te herschikken tot Zichzelf. Hij kwam om alle dingen die Adam besmet had te vernieuw, en om een sproeiende Fontein te zijn waaruit al het goede voort zou vloeien.

Onze Vader… Weesgegroet… Eer aan de Vader…

Slotgebed
Eeuwige Vader, u leidde John Henry Newman om het vriendelijk licht van de waarheid te volgen en hij beantwoordde Uw Hemelse roepstem tot elke prijs. Als schrijver, predikant, raadsman en opvoeder, als herder, Oratoriaan en dienaar van de armen, werkte hij om Uw Koninkrijk op te bouwen. Verleen dat door Uw plaatsbekleder op aarde, Paus…, wij de woorden mogen horen: “Goed gedaan, gij goede en trouwe dienaar (J.H. Newman). Kom binnen in het gezelschap van de gecanoniseerde Heiligen.”
Wil de kracht van de voorspraak van Uw dienaar (Johan Henri Newman) tonen door buitengewone gebedsverhoringen voor de gelovigen in heel de wereld. We bidden in het bijzonder voor onze intentie (…), in zijn naam en de naam van Jezus Christus, uw Zoon onze Heer die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dag 8 van de noveen:
Het Christelijke antwoord: gehoorzaamheid aan een Alwijze en geheel Barmhartige God

Overweging
Het was een voortdurende les voor de Israëlieten, dat ze nooit zouden veronderstellen dat ze handelden uit zichzelf, maar te wachten tot God voor hen een plan had om te onderzoeken en dan Zijn leiding te volgen. God was hun Alwijze Koning: het was hun plicht om geen wil op zichzelf te hebben, apart van zijn Wil. Om geen plannen uit zichzelf te maken of uit zichzelf een werk te ondernemen. “Wees kalm en weet dat Ik God ben. Beweeg niet, spreek niet, kijk naar de Wolkkolom, zie hoe Hij beweegt en volg dan.” Dat was het Gebod.

Onze Vader… Weesgegroet… Eer aan de Vader…

Slotgebed
Eeuwige Vader, u leidde John Henry Newman om het vriendelijk licht van de waarheid te volgen en hij beantwoordde Uw Hemelse roepstem tot elke prijs. Als schrijver, predikant, raadsman en opvoeder, als herder, Oratoriaan en dienaar van de armen, werkte hij om Uw Koninkrijk op te bouwen. Verleen dat door Uw plaatsbekleder op aarde, Paus…, wij de woorden mogen horen: “Goed gedaan, gij goede en trouwe dienaar (J.H. Newman). Kom binnen in het gezelschap van de gecanoniseerde Heiligen.”
Wil de kracht van de voorspraak van Uw dienaar (Johan Henri Newman) tonen door buitengewone gebedsverhoringen voor de gelovigen in heel de wereld. We bidden in het bijzonder voor onze intentie (…), in zijn naam en de naam van Jezus Christus, uw Zoon onze Heer die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laatste dag van de noveen, 9:
De kracht van zijn Moeders voorspraak

Overweging
Dit is de reden waarom de Gezegende Maagd machtig wordt genoemd – ja – soms almachtig, omdat ze meer dan wie ook, meer dan alle Engelen en Heiligen, deze grote en overkoepelende gave van gebed heeft. Niemand heeft toegang tot de Almachtige zoals zijn Moeder; niemand heeft verdiensten als Maria. Haar Zoon Jezus zal haar niets weigeren wat ze vraagt en hierin ligt haar macht besloten. Terwijl ze de Kerk verdedigt, kan geen hoogte of diepte, geen mensen noch boze geesten, geen grote heersers noch menselijke kracht of volks geweld, in staat zijn ons te schaden. Want het menselijk leven is kort, maar Maria heerst van boven, als Koningin voor eeuwig.

Onze Vader… Weesgegroet… Eer aan de Vader…

Slotgebed
Eeuwige Vader, u leidde John Henry Newman om het vriendelijk licht van de waarheid te volgen en hij beantwoordde Uw Hemelse roepstem tot elke prijs. Als schrijver, predikant, raadsman en opvoeder, als herder, Oratoriaan en dienaar van de armen, werkte hij om Uw Koninkrijk op te bouwen. Verleen dat door Uw plaatsbekleder op aarde, Paus…, wij de woorden mogen horen: “Goed gedaan, gij goede en trouwe dienaar (J.H. Newman). Kom binnen in het gezelschap van de gecanoniseerde Heiligen.”
Wil de kracht van de voorspraak van Uw dienaar (Johan Henri Newman) tonen door buitengewone gebedsverhoringen voor de gelovigen in heel de wereld. We bidden in het bijzonder voor onze intentie (…), in zijn naam en de naam van Jezus Christus, uw Zoon onze Heer die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Deze website is aangeboden door: sitetotaal